Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów zwołuje na dzień 05.02.2016 r. godzina 18.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Solpark Kleszczów. Jednocześnie Zarząd stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków wymaganej do podejmowania uchwał ustala drugi…

Do kogo należy serwis www.gminakleszczow.info?

Zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy od spółki home.pl dysponentem domeny www.gminakleszczow.info jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW. Informację taką można również sprawdzić zaglądając na jeden z wielu serwisów WHO IS. Poniżej prezentujemy zrzut ekranowy właśnie z takiego serwisu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem…