Dokumenty

Zachęcamy do zapoznania się ze statutem Stowarzyszenie i deklaracją członkowską. Jeżeli zdecydujesz się na formalną współpracę prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie deklaracji oraz wysłanie jej, np. w formie elektronicznej (skan) na adres mailowy bądź w formie tradycyjnej na adres wskazany w zakładce KONTAKT.

deklaracja

statut