Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem…

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów zwołuje na dzień 05.02.2016 r. godzina 18.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Solpark Kleszczów. Jednocześnie Zarząd stowarzyszenia informuje, że w przypadku braku odpowiedniej liczby członków wymaganej do podejmowania uchwał ustala drugi…

Do kogo należy serwis www.gminakleszczow.info?

Zgodnie z informacjami jakie otrzymaliśmy od spółki home.pl dysponentem domeny www.gminakleszczow.info jest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KLESZCZÓW. Informację taką można również sprawdzić zaglądając na jeden z wielu serwisów WHO IS. Poniżej prezentujemy zrzut ekranowy właśnie z takiego serwisu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla Gminy Kleszczów, wpisanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem…