Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Kleszczów”

W ramach Stowarzyszenia podejmujemy inicjatywy mające na celu stały wzrost atrakcyjności Gminy Kleszczów, co ściśle wiąże się z ciągłą poprawą warunków bytowych wszystkich mieszkańców.

Zachęcamy do współpracy wszystkich tych, którym na sercu leży szeroko rozumiane dobro naszej gminy. Otwieramy się zarówno na osoby prywatne mające ciekawe pomysły i chcące aktywnie uczestniczyć w życiu gminy, a także na przedsiębiorców, których doświadczenie i znajomość problemów rynku lokalnego powinny być wykorzystywane w prowadzeniu polityki gospodarczej gminy.

Jeżeli choć trochę identyfikujesz się z powyższym nie zwlekaj, przyłącz się do nas już dziś!

Zapoznaj się z naszym statutem zamieszczonym w zakładce „Dokumenty”, wypełnij znajdującą się tam deklarację, skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie i zacznij działać, bo RAZEM możemy więcej!

Przydatne linki:

www.kleszczow.pl www.solpark-kleszczow.pl www.zkkleszczow.pl www.twoj-kleszczow.pl

2014 © Wszelkie prawa zastrzeżone
Strona jest własnością Stowarzyszenia „Razem dla Gminy Kleszczów” wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000496423. Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Kleszczów” Ul. Źródlana 5, 97-410 Kleszczów.
(48) 570-142-755 kontakt@razemdlagminykleszczow.pl www.razemdlagminykleszczow.pl

Numer: 1, 2, 3, 4 5